Orgány spoločenstva

Výbor  :

Drančak Dušan PhDr  0905/826567 dudran@centrum.sk   -  predseda

Andrejko Ivan  0904/673216   - podpredseda

Macan Andrej  0907/296045  - člen

Kolcun Dušan 0903/174455 dusankolcun@zoznam.sk   - člen

Briľak Juraj    -  člen

Rovenský Ladislav Mgr   0907/109024 ladislav.rovensky@centrum.sk  - člen

Gajdoš Fedor - 0907/027187   člen

Dozorná rada

Rohunová Anna  0905/ 973 278 - rohunova@azet.sk  -  predseda  

Smoľaková Ľuba  člen

Laský Ján  člen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: