Upozorňujeme v kolónke aktuality na návrh 

upravených  Stanov spoločenstva  

a Zmluvy o spoločnosti ktoré musia  byť 

upravené  v súlade zo  zákonom

 č.  97/2013  Z.z.  o pozemkových spoločenstvách

 a jej novely č. 110/2018

 a budú prejednané na zhromaždení 30.03.2019

 

 

 

Lesopoľnohospodárske   urbárske    pozemkové 

   spoločenstvo

Starina   so  sídlom  v Snine

 

P O Z V Á N K A

 

Výbor LPUPS  Starina

so  sídlom   v  Snine   týmto  pozýva  všetkých  členov  

spoločenstva  na   zasadnutie

Valného    zhromaždenia,  ktoré  sa  uskutoční  v sobotu  

30.03.2019  o 13,00 hod.

v  Dome vysídlencov Snina

 

Program:

 

1.  Prezentácia   / od 12,00 – 13,00 /

2.  Otvorenie.

3.  Voľba  mandátovej a návrhovej  komisie, overovateľov zápisnice

4.  Správa  mandátovej   komisie.

5.  Správa o činnosti  spoločenstva  za r. 2018 a návrh úloh na r.2019.

6.  Výročná správa dozornej rady.

7.  Správa o hospodárení  s finančnými prostriedkami za rok 2018.

  8.   Návrh  rozpočtu na rok 2019, Návrh zmien v Stanovách spoločenstva

     a Zmluve spoločnosti

9.  Diskusia.

10.  Schválenie  rozpočtu na rok 2019

     a schválenie rozdelenia podielov za r. 2018 , 

      zmien v Stanovách spoločenstva a Zmluve spoločnosti

      termín stretnutia rodákov

11.  Návrh  a  schválenie uznesenia.

12.  Záver.

 

 

Podotýkame, že Vaša  účasť je nutná !!!

 

Vyplácanie podielov podľa výšky podielov bude  len po odsúhlasení VZ ,

preto  ak sa z vážnych dôvodov nemôžete Valného  zhromaždenia zúčastniť,

splnomocnite dospelú osobu, aby Vás zastupovala. V prípade neúčasti mate aj inú  možnosť a to takú,  že  svoj hlas /Vami  potvrdené  „Splnomocnenie“/  pošlete na adresu predsedu spoločenstva : PhDr Dušan Drančak  Starinská 87, 066 01 Humenné alebo  predsedníčky  Dozornej rady : Anna Rohunová, Brestovska 190/96 066 01 Humenné.

V prípade, že zhromaždenie  nebude  uznášaniaschopné, čiže nebudeme  mať dostatočný počet  hlasov  ,  nebudú vyplatené  podiely za rok  2018. Podiely Vám môžeme poslať aj na váš účet, číslo uvediete v splnomocnení alebo pošlete mailom p. Drančakovi, p. Rohunovej : dudran@centrum.sk, rohunova@azet.sk

 

 

 

Urbár Starina

Vítajte na oficiálnej webovej stránke Lesopoľnohospodárskeho urbárského pozemkového spoločenstva Starina.
 
Prostredníctvom tejto stránky vás budeme informovať o všetkých záležitostiach týkajúcich sa urbáru. Na stránke nájdete základné platné dokumenty, pripravované dokumenty k pripomienkovaniu ako aj aktuality z diania v spoločnosti. Stránka vytvára priestor aj pre diskusiu a pripomienkovanie dokumentov. Výbor privíta aktivitu členov a pripomienky a námety vedúce k vylepšeniu stránky, ako aj činnosti spoločnosti.
Navštívte nás na Starinská 2252/110, Humenné. Viď Kontakt
 

 

 

 

Anketa

Myslite si, že je tento web užitočný pre členov ?

Celkový počet hlasov: 155

Aktuality

Beskidy...

07.06.2015 21:47

Pozvánka na stretnutie rodákov – Starina 2015

27.05.2015 22:59
Pozvánka na stretnutie rodákov – Starina 2015   Stretnutie rodákov sa uskutočni dňa 12.07.2015...

trochu zamyslenia sa....

24.05.2015 21:32
Venované rodnej obci   Valaly moje rodné, valaly moje milé, jakes ste vže zustali strašno...

Napíšte nám

14.05.2015 08:34
Páčilo sa Vám u nás, alebo máte naopak pripomienky k našim službám? Neváhajte a napíšte nám. Vaše...

Vitajte na našom novom webe

14.05.2015 08:33
Spustili sme novú internetovú prezentáciu, na ktorej nájdete okrem obvyklého zoznamu služieb aj...