VALNÉ ZHROMAŽDENIE

SA USKUTOČNI 19.septembra.2020 / sobota / so začiatkom 0 13.00 hod. Prezentácia od 12.00 hod.

 

 

 

 

 

STRETNUTIE RODÁKOV 2020

Výbor LPUPS Starina po dôslednom zvážení a porade s Lesným úradom, že hrozba  pokračovania koronavírusu je veľká  a zdravie nás všetkých je prvoradé rozhodol : STRETNUTIE RODÁKOV 2020 SA NEUSKUTOČNI. Tešíme sa na spoločné stretnutie v roku 2021

VALNÉ ZHROMAŽDENIE

BY SA MALO USKUTOČNIŤ V MESIACI SEPTEMBER 2020  / termín oznámime písomne /

 

 

O Z N Á M E N I E

na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu SR v súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 výbor LPUPS Starina ruší pripravované Valné zhromaždenie členov spoločenstva, ktoré sa malo konať 21.03.2020 v Dome vysídlencov Snina. O náhradnom termíne zrušeného zhromaždenia budeme členov informovať písomne a na našej stránke www.urbar-starina.sk

PhDr. Drančak Dušan – predseda LPUPS Starina

 

 

Valné zhroždenie 21.03.2020

pozvánka v kolonke aktuálity

 

 

 

Výbor a Dozorná rada spoločenstva

 

 

Urbár Starina

Vítajte na oficiálnej webovej stránke Lesopoľnohospodárskeho urbárského pozemkového spoločenstva Starina.
 
Prostredníctvom tejto stránky vás budeme informovať o všetkých záležitostiach týkajúcich sa urbáru. Na stránke nájdete základné platné dokumenty, pripravované dokumenty k pripomienkovaniu ako aj aktuality z diania v spoločnosti. Stránka vytvára priestor aj pre diskusiu a pripomienkovanie dokumentov. Výbor privíta aktivitu členov a pripomienky a námety vedúce k vylepšeniu stránky, ako aj činnosti spoločnosti.
Navštívte nás na Starinská 2252/110, Humenné. Viď Kontakt
 
Prevádzková budova spoločenstva - podľa projektu.......
 

 

 

Anketa

zúčastnite sa Valného zhromaždenia ?

Celkový počet hlasov: 314

Aktuality

zoznam členov k 1.1.2017

07.03.2017 13:20
              &nb

článok a video od Jany Bakičovej

28.07.2016 12:13
Po rodný list si musím chodiť už iba na dno vodnej nádrže  www.zena50plus.sk

Foto zo stretnutia rodákov 2016 na Facebooku

28.07.2016 11:45
Klikni na facebook / podkapitola v menu /a potom na link....

Vystúpenie súboru z Poľska

21.06.2016 20:04
Na stretnutí dňa 9.7.2016 okolo 16.00 hod vystúpi poľský súbor, ktorý bude ubytovaný u Marienky...

Stretnutie 2016 Plagát

17.06.2016 07:36

Stránka na Facebooku

23.05.2016 20:51
Dňa 23.5.2016 bola na Facebooku vytvorená stránka "Lesnopoľnohospodárske urbárske pozemkové...

Rokovací a volebný poriadok

26.01.2016 13:48
Rokovací poriadok orgánov      Lesopoľnohospodárke urbárske pozemkové...

Spôsob volieb a návrhy za členov výboru

25.01.2016 19:57
Kandidáti a kandidátka 1. Kandidátom na funkciu v orgánoch spoločenstva môže byť len člen...

Valné zhromaždenie - Pozvánka

17.01.2016 20:55
 ...

Tvorba pani Márie Gajdošovej ( rodom Šamulkovej ) – rok 2015

08.01.2016 20:53
Starinskyma chodničkami   l.  Chodila ja...